Contacteer mij

Shermanstraat 6
3945 Ham
België

+32495339615

 

Algemene voorwaarden

Overeenkomst

Er is een overeenkomst als er mondeling, schriftelijk of telefonisch een overeenkomst is afgesloten. Dit kan tijdens een intakegesprek, per mail, via de website of via de telefoon.

Verantwoordelijkheid

U kunt van mij verwachten dat ik mij inzet op vlak van kennis, ervaring, vakkundigheid en professionaliteit. U bent echter zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat, de keuzes die u maakt zijn altijd uw eigen verantwoordelijkheid.

Annuleringskosten

Afspraken kunnen kosteloos tot 24 uur van tevoren worden verzet. Bij een annulatie binnen de 24 uur voor de afspraak ben ik genoodzaakt u het volledige bedrag aan te rekenen.

Betaling

Beurtenkaarten of coachingstrajecten worden steeds op voorhand betaald, losse afspraken kan u desgewenst de dag van afspraak in de praktijk betalen.

Beroepsgeheim

U kan ervan uitgaan dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met uw gegevens en met hetgeen er tijdens een coachingsessie of behandeling wordt verteld.


Lees ook zeker mijn privacyverklaring! Wanneer er sprake is van een overeenkomst is de privacyverklaring eveneens van toepassing.

 

Privacybeleid

Het privacybeleid van 'de Ommezwaai', Berkenweg 2 bus 0101 te 3945 Ham, met als zaakvoerder Hilde Theunis en eigenaar van http://www.deommezwaai.be:

De Ommezwaai vindt je privacy en de bescherming van je veiligheid zeer belangrijk. Lees onderstaande richtlijnen omtrent de veiligheid van je persoonlijke gegevens zorgvuldig door.

Toestemming:

Aangezien u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt gaat u akkoord met ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Volgende gegevens worden door ons verwerkt:

- naam en voornaam               

- geboortedatum en -plaats

- adres

- telefoonnummer ene mailadres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar, uitgezonderd indien ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen de leeftijd van een bezoeker echter niet controleren en raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen jonger dan 16 jaar worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hilde@deommezwaai.be dan wordt deze info verwijderd.

De Ommezwaai verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen: 

- verzenden van onze nieuwsbrief

- u te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De Ommezwaai neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de Ommezwaai) tussen zit.

Bewaartermijn gegevens

De Ommezwaai bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar voor uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Ommezwaai verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

De Ommezwaai gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Ommezwaai en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hilde@deommezwaai.be.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Ommezwaai neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat u gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzigingen van misbruik, neem dan contact op met hilde@deommezwaai.be. De Ommezwaai heeft volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

Beveiligingssoftare, zoals een virusscanner en firewall.

Vrijwaringsclausule

Ik stel geen diagnose van fysieke, psychische of acute aandoeningen, hiervoor dient u een arts te raadplegen. Het aanbod van de Ommezwaai kan enkel een aanvulling zijn bij een medische behandeling. 

07/01/2019

 

+32495339615

Shermanstraat 6
3945 Ham
België

  • Facebook
  • LinkedIn

©2018 by de Ommezwaai. Proudly created with Wix.com